KURUMSAL SORUMLULUK

Grand Hotel Derin

Grand Hotel Derin, çevre, toplum ve doğal yaşam alanları ile kurum arasında olumlu ilişkilerin sürdürülmesi, sosyal ve ekonomik etkilerinin çevre ve bölge halkı için pozitif yönde olması ve olumsuz etkilerinin azaltılması konusunda çalışmalar yapmaktadır. Bu nedenle, kurumsal sorumluluklarını şu şekilde sıralamaktadır:

Çevreye Duyarlı Olmak

Faaliyetlerimizi gerçekleştirdiğimiz bölgede ve mümkün olduğunca ötesinde, çevre ve kültürel mirasın korunması için çalışmalar yapıyoruz. Çevresel etkilerimizi kontrol altına almak ve çevrenin ve kültürel mirasın konunması adına artı kazandıracak çalışmalar yapmak öncelikli hedefimizdir.

Bölge Halkına Destek Olmak

İstihdam ettiğimiz personellerin bölge halkından olmasına özen gösteriyoruz. Bu şekilde, istihdam ettiğimiz personelin bölge içerisinde ekonomiyi canlandırmasına katkı sağlamaktayız. Aynı zamanda, bölge halkının kendi bölgesinde iş imkanları aramalarına yardımcı olarak, bölgede kalmasına destek oluyoruz.

Sürdürülebilir Turizm

Misafirlerimizin ve bölge halkının ihtiyaçlarının gelecek nesilleri de düşünerek karşılanması, doğal kaynakların ve yaban hayatın korunması, enerji ve su tasarrufu sağlanması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, sürdürülebilirlik faaliyetlerimizin temelini oluşturmaktadır.

Fırsatlar Yaratmak

Turizm öğrencilerine staj imkanı sağlayarak çalışma tecrübeleri kazanmalarına yardımcı oluyoruz. Ayrıca, çalışan personellerimize eğitimler ve kariyer yönetimi programları ile destek vererek, kendi çalışanlarımızı yetiştirerek, üst pozisyonlara yükseltmeyi ve birlikte büyümeyi hedefliyoruz.