SATIN ALMA POLİTİKASI

Grand Hotel Derin, tedarik zinciri yönetiminde çevre ve sürdürülebilirliğe önem veren bir yaklaşım benimsemektedir. Bu doğrultuda, tedarikçilerin kalite, çevre ve iş sağlığı güvenliği yönetim sistemlerine sahip olması, uluslararası kabul görmüş çevre ve sürdürülebilirlik sertifikalarına sahip olması ve çevre mevzuatlarına uyması beklenmektedir. Ayrıca, yiyecek, içecek, inşaat malzemeleri ve sarf malzemeleri dahil olmak üzere çevresel açıdan sürdürülebilir tedarikçilere ve ürünlere öncelik verilmektedir. Bu tedarikçiler periyodik olarak denetlenmektedir.

Doğal kaynakların ekosisteme zarar vermeden kullanılması da önemsenmektedir. Tüm satın alma faaliyetlerinde hayvan haklarına ve yaban hayat türlerinin sürdürülebilirliğine önem verilmekte, yasak olan ürünler tedarik edilmemektedir.

Ahşap, kağıt, balık, diğer gıdalar ve vahşi doğadan gelen ürünler açısından çevre sertifikalı ürünler ve tedarikçiler tercih edilmektedir. Sertifikalı ürünlerin veya tedarikçilerin mevcut olmadığı durumlarda köken ve üretim yöntemleri araştırılmaktadır.

Atıkların en aza indirgenmesi için gıda dahil sarf malzemelerin dikkatli bir şekilde yönetilmesi, yeniden kullanılabilir, iade edilebilir ve geri dönüştürülmüş ürünlerin tercih edilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, tedarikçilerin atıklarının en aza indirgenmesi ve doğru yönetilmesi beklenmektedir.

Enerji tasarrufu sağlayan ürünlerin kullanımı ve yerel/bölge halkına ait işletmelerden satın alma yapılması gibi uygulamalar çevre açısından önemsenmektedir. Ayrıca, yerel girişimcilerin sürdürülebilir ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve satışının desteklenmesi de hedeflenmektedir.

Adil ticaret ilkesi benimsenerek, yolsuzluk, rüşvet ve çıkar çatışmalarından kaçınılmaktadır. Ticari etik kurallara ve yasal mevzuata uygun iş ortaklarına öncelik verilmektedir. Ayrıca, tüm iş ortaklarının fikri mülkiyet hakları korunmaktadır.