SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Grand Hotel Derin olarak, sürdürülebilirlik konusunda çevre, sosyal ve kurumsal yönetim temelinde hareket ediyoruz. Faaliyetlerimizde ulusal ve uluslararası standartları takip ederek, yasal şartlara uygun şekilde sürece katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Sürdürülebilirlik faaliyetlerimizde enerji tasarrufunu önemsiyoruz ve tesislerimizde enerji tasarrufu sağlayacak uygulamaları ve ekipmanları kullanarak kaynak verimliliğini arttırmayı hedefliyoruz. Böylelikle çevresel etkilerimizi en aza indirerek, düşük karbon ekonomisine geçişte aktif rol oynuyoruz.

Ayrıca, çevre ve biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerimizi dikkate alarak kullandığımız malzemelerin ve ürünlerin çevresel etkilerini en aza indirmek için çalışıyoruz. Doğa ile iç içe olan tesislerimizde, çevrenin ve bölgenin doğal ve kültürel değerlerinin korunmasına özen gösteriyoruz.

Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek, toplumun refah seviyesinin artması ve bölgenin kalkınması için projelere destek veriyoruz. Çalışanlarımızın çeşitliliğini insan sermayesinin en önemli unsuru olarak kabul ediyor, eşit fırsat ve haklar tanıyoruz. İş ortamımızda insan haklarına saygılı, sosyal adaletin sağlandığı ve çalışma haklarının geliştirildiği çağdaş bir ortam yaratmaya çalışıyoruz.

Sürdürülebilirlik yaklaşımının kurum kültürümüze bütünleştirilmesi için çalışan farkındalığının artırılması amacıyla sürekli eğitimler düzenliyoruz. Misafirlerimizin ve çalışanlarımızın şikayet, öneri ve isteklerini önemsiyor, gereken aksiyonları alarak süreci yönetiyoruz.

Yerel halk ve topluluklarla iletişim halinde oluyor, yerel istihdam ve tedarik sağlayarak bölge ekonomisine katkı sağlıyoruz. Satın alınan veya kullanılan malzeme ve ürünleri Yeşil Satın Alma Politikası'na uygun şekilde tedarik ederek, çevresel etkilerini en aza indirmeyi hedefliyoruz. Adil ticaret ilkesine uygun hareket ediyor, rüşvet, yolsuzluk ve her türlü ayrımcılığa karşı mücadele ediyoruz.